Danışmanlığın uygulanma alanı çok geniş kapsamlı olduğundan ve her somut danışmanlık görevinin farklı özellikleri bulunduğundan, genel bir tanım vermek söz konusu olamamaktadır. Çalışmamız yönetim danışmanlığı üzerine olduğu için, konu bu doğrultuda daraltarak açıklanmaya çalışılacaktır. Genel olarak yönetim danışmanlığı, bağımsız, bilgili ve deneyimli kişi veya kişiler tarafından özel kuruluşlar, kamu kuruluşları ve diğer işletmelerde iş stratejisi, organizasyonel yapı, iş yapma yöntemleri alanlarındaki sorunları, araştırmak, belirlemek ve uygun önerileri geliştirerek bu önerilerin uygulanma sürecine destek vermeyi içeren hizmettir.

            Yönetim danışmanları, uzman olduğu alan ve alanlarda mevcut verilerin değerlendirmesini yapar, kendi birikim ve tecrübesini katarak ve organizasyonun gelişmesi ve kalkınması için gereksinim duyulan uygulamaları sağlar. Özellikle günümüz küresel yaşantısında ticari hayatta meydana gelen değişimler ve yenilikler karşısında büyüme, gelişme ve organizasyonların devamlılığının sağlanması veya bu yeniliklerin getirdiği sorunların çözülmesi için kuruluşların uzman kişiler tarafından sunulan görüşler doğrultusunda ihtiyaçları karşılanmaktadır. 

Harita Verileri
Harita verileri ©2016 Google
Harita VerileriHarita verileri ©2016 Google
Harita verileri ©2016 Google
Harita
Uydu
50 m 

İletişim

ETİLER MAH. 9 EYLÜL MEYDANI NO:12/303 KONAK / İZMİR / TÜRKİYE

+90 232 332 06 34 - Fax : 0 232 332 06 37

eyberlab@eyberlab.com - eyberlab@gmail.com