Hipotermi battaniyesi

       

 

         Isı düzenleyici mekanizmalar, vücuda giren ısı ile vücuttan kaybedilen ısının dengelenmesi ilkesine göre çalışırlar. Vücuda ısı girişi, çevreden ısı alınması ve vücuttaki metabolik olaylar sırasında ısı açığa çıkması yoluyla gerçekleşmektedir.

Isı vücuttan IŞINIM, İLETİM, TAŞINIM ve BUHARLAŞMA yolları ile kaybedilmektedir.

        IŞINIM : Ameliyat odasında hasta vücudundan, daha soğuk olan ortama radyan enerji ile duvar, tavan ve zemine olan ısı yayılımıdır. Isı enerjisinin elektromanyetik dalgalar halinde kaynağından uzaklaşmasıdır. Elektromanyetik dalgalar başka bir cisim tarafından emildiğinde tekrar ısı enerjisine dönüşürler. İnsanda ısı kayıplarının yaklaşık yarısından ışınım sorumludur. Bütün ısı kayıplarının %40-65'i ışınım yolu ile gerçekleşir.

         Firmamızın üretimi olan blanketlerin orta tabakasında bulunan alüminyum katman sayesinde elektromanyetik dalgalar emilerek ısı enerjisine dönüşmektedir. 

         İLETİM : Farklı sıcaklıktaki iki cismin birbirleri ile teması sırasında doğrudan ısı alışverişidir. Sıcak cisimden soğuk cisme doğru ısı hareketi, cisimlerin temas eden moleküllerinin hareketi ile gerçekleştirilmektedir. Sıcak cisimlerin hızlı hareket eden molekülleri, soğuk cisimlerin daha yavaş hareket eden molekülleri ile temas ettiklerinde yavaşlayarak ısı kaybetmektedirler. İnsan vücudundan daha soğuk olan havaya iletim yoluyla verilen ısı; hava vücutla temas yüzeyinden uzaklaştığında kaybedilir. Metal, plastik gibi materyallerle temas durumunda ise, temas edilen cisim havadan daha iletken olduğu için, temas süresi boyunca vücuttan ısı kaybedilir. Vücudun içinde de ısı, iletim yoluyla interstiyel bölme ile intravasküler bölme arasında dağılmaktadır.

        Firmamızın üretimi olan blanketler iletken bir madde olmadığından iletim yolu ile ısı geçişine engel olmaktadır. Böylece ısının hasta vücudunda kalmasını sağlar. Blankette bulunan katman sayesinde ısı hastaya geri yansıtıldığı için iletim ile ısı kaybı önlenmektedir.

        TAŞINIM : Ameliyat odasındaki havalandırma sistemi aracılığıyla hastanın vücut yüzeyindeki ısının soğuk hava akımıyla kaybolmasıdır.

Isı enerjisinin hava veya su ile taşınması anlamına gelmektedir. İletim yoluyla ısınmış olan, deriye yakın yerlerdeki hava; genleşip yükseldiği için yerini soğuk havaya bırakır. Bu olayın tekrarlanmasıyla, ısı vücuttan uzaklaşmış olur. Ameliyat olan hastalarda kan ve vücut sıvılarının drenlere doğru hareketi, iletim yoluyla kana geçmiş olan ısının taşınarak uzaklaşmasına neden olmaktadır.

        Firmamız üretimi olan blanketlerde taşınım yoluyla ısı kaybı hastaya izalosyon sağlaması ve dışarıdan hava geçirgenliği olmaması nedeniyle taşınım ile ısı kaybını engellemektedir.

        BUHARLAŞMA : Kısaca vücut yüzeyinde bulunan nemin sıvı halden gaz haline dönüşerek kaybolması durumu olarak açıklanabilir. Buharlaşma aracılığıyla kaybolan ısı ağırlıklı iç organların açıkta kalması ve cerrahi insizyon büyüklüklerine bağlı olarak gerçekleşir. 

Genel kanının aksine, solunum yolu ile nispeten daha az ısı kaybolur. Cilt aracılığıyla ısı kayıpları %90 oranında iken solunum sistemi aracılığı ile ısı kayıpları %10'dur.

        Firmamız üretimi olan blanketlerde buharlaşma  yoluyla ısı kaybı olmamaktadır hastadan çıkan ter buhar fiber katman sayesinde emilerek hapsedilmektedir. Hava ve buhar geçirgenliği olmaması nedeniyle buharlaşma ile ısı kaybını engellemektedir.

Harita Verileri
Harita verileri ©2016 Google
Harita VerileriHarita verileri ©2016 Google
Harita verileri ©2016 Google
Harita
Uydu
50 m 

İletişim

ETİLER MAH. 9 EYLÜL MEYDANI NO:12/303 KONAK / İZMİR / TÜRKİYE

+90 232 332 06 34 - Fax : 0 232 332 06 37

eyberlab@eyberlab.com - eyberlab@gmail.com